Přeprava od obálek po balíky

“Vysoká flexibilita za příznivé ceny!„

Autodoprava

Autodoprava

Autodoprava veškerých nákladů do maximální hmotnosti 2 tuny nebo objemu 21 m3 v rámci Prahy, celé ČR a zemí EU...

více informací o službě
Stěhování

Stěhování

Stěhování kanceláří, obchodů, bytů, těžkých nákladů (např. piana, nadměrného nábytku), odvoz starého nábytku...

více informací o službě
Kurýrní služba

Kurýrní služba

Kurýrní služba obálek, balíků, popř. menších nákladů v rámci Prahy, celé ČR a zemí EU do max. hmotnosti 200 kg...

více informací o službě
Vytěžovací služba

Vytěžovací služba

Vytěžovací služba nákladu, kdy je vozidlo možno v rámci trasy návratu operativně využít k přepravě dalšího zboží...

více informací o službě
Přeprava osob

Přeprava osob

Přeprava osob s případnými zavazadly z letiště, hotelů, firemních akcí, svateb, přepravy na dovolenou...

více informací o službě

Obchodní podmínky

U jednorázových a nových objednavatelů preferujeme platbu za námi provedenou přepravní službu formou hotovostní úhrady realizované jak platbou předem (především v případě zakázky většího rozsahu), tak i platbou po ukončení přepravy. V případě stálých, doporučených či prověřených objednavatelů je možno za námi realizované přepravní služby platit formou bankovního převodu se splatností až 30 dnů po konci přepravy nebo fakturačního období (obvykle 1. - 15. a 16. - 31. každého měsíce na základě předem dohodnuté, vyhotovené a oběma stranami potvrzené smlouvy o přepravě). Podmínky výše uvedené je možné ve výjimečných případech a po předchozí dohodě mezi dopravcem a objednavatelem operativně změnit.

Autodopravce se především zavazuje

  • Informovat objednavatele před začátkem přepravy o ceně, popř. možných příplatcích za provedené služby (např. spojené se službou expres, u stěhování s likvidací starého nábytku atd.).
  • Vystavovat objednavateli faktury pouze za služby skutečně provedené a ceny předem dohodnuté.
  • Předat objednavateli faktury za provedené služby před začátkem nebo po ukončení přepravy, popř. po konci fakturačního období v co nejkratším termínu.

Objednavatel se především zavazuje

  • Převzít od dopravce faktury za provedené služby a tyto proplatit ve výši a termínu předem dohodnutými. V případě faktur bankovním převodem stvrdit datum převzetí a respektovat termín splatnosti předem dohodnutý a na daňovém dokladu uvedený.
  • Informovat dopravce o případných reklamacích či nesrovnalostech faktury se týkajících do 5-ti pracovních dnů od jejího převzetí (v případě platby bankovním převodem).
  • Komplexní nabídka služeb
  • 24 hodinová dostupnost
  • Profesionální přístup
  • Pojištění všech zásilek
Radek Novák
U větrolamu 610/15
184 00 Praha 8
QR kód
IČ: 49377990
DIČ: CZ7403200420
Telefon: +420 602 624 654 (Non-Stop)
+420 775 575 511 (Kancelář)
E-mail: autodoprava@poresime.cz
Pátek, 14. června 2024